Manastirea Pasarea

In 1813 staretul Manastirii Cernica, Arhimandritul Timotei, a fost rugat de trei calugarite sa le faca ÅŸi lor un mic schit în padurile din jur. Staretul Timotei a pornit cu rugaciune alaturi de ele si înca un parinte prin desisul codrului. Pe cale, tot timpul i-a insotit o pasare care zbura din copac în copac ÅŸi ciripea într-un fel aparte. Cand au ajuns la locul unde se afla actuala manastire, pasarea s-a asezat pe un stejar batran si ciripea din ce in ce mai tare si mai duios, de teama ca nu cumva sa nu fie sesizata. La tulpina stejarului era si un musuroi mare de furnici. Atunci staretul Timotei, indemnat de Duhul Sfant a înfipt toiagul sau in pamant si a zis:  
" Aici sa fie altarul bisericii'; apoi a binecuvantat locul acesta si intorcandu-se catre maici le-a spus :
" Sa va inmultiti ca furnicile acestea" ; iar de la pasarea aceea primul schit care s-a infiintat aici s-a numit “Pasărea”, denumire care se pastreaza si astazi.

Acest asezamant de calugarite, numit Pasarea, a luat fiinta in anul 1813, in timpul lui Voda Caragea, ctitor fiind Arhimandritul Timotei, staretul de la acea vreme al Sfintei Manastiri Cernica. Biserica era din lemn si avea hramul Sfanta Treime.

Cu timpul, biserica a devenit neincapatatoare si, intre anii 1818-1826, Aehimandritul Calinic de la Cernica ridica o biserica mare din zid, cu hramul Sfantului Ierarh Nicolae insa in urma cutremurului din 11 ianuarie 1838 aceasta se darama.

In 1830, Elena spatareasa dăaruia manastirii 20 de pogoane de vie la Valea Lunga, iar în 1831 facea ca danie o ocină in mosia Tamadau.

In 1832, manastirea Pasarea devenise deja o institutie care se impunea. Biserica Sfanta Treime si cladirile anexa constituiau un motiv topografic deosebit, ceea ce a determinat pe topografii armatei ruseÅŸti s-o treacă pe hartile ridicate de ei în 1832.

Iata textul pisaniei din interiorul acestui cimitirion (capela):

Intru slava Sfintei Treimi si in cinstea Adormirii Prea Sfintei Nascătoare de Dumnezeu, s-a zidit din temelie acest cimitirion, la leat 1834 prin Sfintia Sa parintele arhimandrit Calinic, staretul Manastirii Cernica, cu ajutor de la credinciosii crestini si prin silinta maicii Epraxia, stareta acestui schit, iar cea desavarsit impodobire s-a facut prin maica Melitina – stareta, de catre chir Manole Cojocaru si parintele Mihail – duhovnicul (de la) Cernica; in zilele credinciosului Domn Alexandru Dimitrie Ghica Voi(e)vod, iar Mitropolia se ocarmuia de trei episcopi. Anul 1838, august 1.

Intre anii 1834-1838, a fost contruita biserica moca din incinta cimitirului avand hramul Adormirea Maicii Domnului (15 august) , ctitorita de Arhimandritul Calinic. Pictura va fi executata in tempera, de catre pictorul Nicolae Polcovnicul.

La 11 ianuarie 1838, asupra intregii tari se abate o altă calamitate, de data aceasta naturala, teribilul cutremur care distruge in incinta manastirii Pasarea, Sfanta Biserica si o parte din cladirile anexe.

După 8 ani de la zguduitorul cutremur – in 1846 – bunul Dumnezeu il lumineaza pe vrednicul Calinic si, sub directa sa obladuire sunt inlaturate daramaturile vechii biserici si se incepe constructia monumentalei biserici ce se vede si azi.

Pisania acestei manastiri ne sta marturie :

" Cu ajutorul preaputernicului Dumnezeu cel in Treime slavit, s-a cladit din temelie acest sfant schit de calugărite numit Pasarea in 1813 de Cucernicia Sa parintele Timotei – arhimandrit la Cernica, in numele Sfintei de Viata Facatoarei Treimi, iar in anul 1838, ianuarie 11, zdrobindu-se biserica de cutremurul ce s-au intamplat, iar în anul 1846 s-au daramat aceea si s-au ridicat aceasta din temelie, de Cucernicia Sa parintele Calinic – arhimandrit la Cernica, cu ajutorul de la crestini si prin osardia cucernicei maici Domnica, stareta, iar ingrijitor fiind in tot lucrul cuviosul Iachint ieromonahul din Cernica, in zilele binecredinciosului Domn Gheorghe Dimitrie Bibescu vo(i)evod, iar arhiepiscop fiind p(rea) s(finÅ£ia) sa D(omnului) D(omn) Neofit Mitropolit 1847, noiembrie 2”.

Biserica, ctitorie asadar a Sfantului Calinic de la Cernica, care innobilează si astazi sufletele credinciosilor doritori, a fost terminata în 1847, dupa 8 ani de stradanie si rugaciune.

Pictorii nu se cunosc dar se crede ca este vorba de penelul calugarilor zugravi de la Scoala de pictura a Manastirii Cernica. Pictura este realizata in stil neobizantin.

Intre anii 1967-1975, manastirea a fost renovata in intregime cu binecuvantarea Prea Fericitului Parinte Iustinian si cu cheltuiala Arhiepiscopiei Bucurestilor.

Incepand cu anul 1980, prin stradania maicii starete Lucia Dumbrava pictura a fost restaurata de pictorul Toma Lascoiu.

Sfanta manastire adaposteste moastele Sfantului Pantelimon .

Deosebit de importante sunt si cele doua icoane facatoare de minuni : Icoana Maicii Domnului si Icoana Domnului Iisus Hristos cu globul binecuvantand.

Istoria icoanelor : Traditia spune ca, cele doua icoane au fost aduse la manastire de preotul slujitor care a primit de trei ori, in vis, indemnul de a merge intr-un loc anume pentru a lua cele doua icoane si a le aduce la manastire. In prezent, cele doua icoane sunt asezate la loc de cinste in biserica mare. Icoanele au fost pictate pe lemn de un autor necunoscut si ulterior imbracate in argint aurit.

Sfanta manastire Pasarea adaposteste si un muzeu in care se afla o colectie importanta de obiecte manastiresti si nu numai : icoane, picturi pe lemn, picturi pe sticlam tablouri istorice, broderii, carti vechi, vase din portelan, sculpturile lui Gheorghe Anghel (se pastreaza mulajul dupa care s-a turnat in bronz statuia lui Mihai Eminescu).


Manastire de maicute
Adresa : sat Branesti, com. Branesti, judetul Ilfov

Ctitor : Parintele Calinic de la Manastirea Cernica (1846-1847)
Hram : Sfanta Treime (a doua zi dupa Rusalii)
            Adormirea Maicii Domnului (15 august)
Sfinte moaste : moastele Sfantului Pantelimon
                         Icoana Facatoare de minuni a Maicii Domnului si Icoana Domnului Iisus Hristos cu globul binecuvantand